สัตว์ปีก » ไก่ไข่ » ต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่ มีค่าใช้จ่ายดังนี้

ต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่ มีค่าใช้จ่ายดังนี้

14 พฤศจิกายน 2014
18161   0

ต้นทุนในการเลี้ยง มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าที่ดิน (หากมีที่ดินเป็นของตนเองก็ไม่มีค่าใช้จ่าย)


2. ค่าโรงเรือน โรงเรือนขนาด 60 ตารางเมตร ค่าใช้จ่ายราว 15,000 บาท บวกลบขึ้นอยู่กับวัสดุต่าง ๆ ในพื้นที่
3. ค่าอุปกรณ์ เช่นถังน้ำ รังไข่ ถังอาหาร ฯลฯ ประมาณ 4,500 บาท ขึ้นอยู่กับแหล่งที่ซื้อและบริษัทที่สั่งซื้อ บวกลบบ้างเล็กน้อย
4. ค่าพันธุ์ไก่ ไก่สาวราคาเฉลี่ย 65-70 บาทแล้วแต่ฟาร์มและพื้นที่ จำนวนไก่ 240 ตัว รวมเป็นเงิน 16,800 บาท
5. ค่าอาหารไก่ กิโลกรัมละประมาณ 5 บาท บวกลบนิดหน่อย ใช้ทั้งหมด 10,500 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน 52,500 บาท
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่ายา ค่าขนส่ง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าวัคซีน รวมเป็นเงิน 1,300-1,500 บาท