ถั่วพร้า

ถั่วพร้า

ถั่วพร้า ถือเป็นพืชตระกูลถั่วอีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถปลูกได้ง่าย ขึ้นได้ทุกสภาพดิน ถั่วพร้ามีอยู่ 2 ชนิดคือ ถั่วพร้าเมล็ดยาว และถั่วพร้าเมล็ดแดง ที่นิยมปลูกเพื่อ

บำรุงดินและหากพูดติดตลกก็ บำรุงคน และบำรุงสัตว์ ที่พูดเช่นนี้เพราะถั่วพร้านำมาบริโภคได้ทั้งคนและสัตว์ และนอกจากจะใช้เป็นพืชอาหารสัตว์แล้ว ยังสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยพืชสดได้ด้วย
ลักษณะของถั่วพร้า คือ เป็นพืชเถาที่สามารถปลูกแบบทรงพุ่ม  หรือปลูกแบบเลื้อยก็ได้ หากปลูกแบบเลื้อยจะสามารถเลื้อยได้สูงราว 10 เมตร หากเลือกปลูกแบบทรงพุ่มจะมีความสูงราว 60-120 เซนติเมตร ใบมีรูปร่างเป็นใบรวม 3 ใบ และกลมคล้ายไข่ ยาวราว 7-12  เซนติเมตร ดอกสีชมพู เป็นกลุ่ม หากเป็นถั่วพร้าเมล็ดแดง จะมีความแตกต่างคือ ปลายดอกมีสีแดง มีกลีบเลี้ยงโค้ง ส่วนบนสีขาว เกสรจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมีย ลักษณะของฝักจะมีรูปร่างคล้ายดาบ ห้อยปลายลงดิน

การปลูกและขยายพันธุ์   สามารถปลูกได้หลายวิธี เช่น ปลูกแบบหยอดเมล็ด หลุมละ 2-3 เมล็ด ปริมาณ 3-5 กิโลกรัมต่อไร่ โดยควรปลูกห่างกันหลุมละ 45-60 เซนติเมตร ระยะห่างของแถว 75-90 เซนติเมตร
วิธีที่ 2 คือ การปลูกแบบโรยเป็นแถว ๆ   วิธีนี้จะใช้วิธีโรยเมล็ดลงในแถวแล้วกลบเมล็ดด้วยดินบาง ๆ ในอัตรา 5 – 8 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมีระยะระหว่างแถว 75 – 100 เซนติเมตรและวิธีสุดท้ายคือวิธี หว่าน ถือเป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดที่สุด และรวดเร็วที่สุด ทำโดยการนำเอาเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้หว่านลงไปในแปลงให้ทั่ว ในอัตรา 8 – 10 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วพรวนดินกลบเมล็ด
การใช้ประโยชน์ สามารถใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ และปุ๋ยพืชสดได้