พืชอาหารสัตว์ » ถั่วเซนโตรซีมา

ถั่วเซนโตรซีมา

11 พฤศจิกายน 2014
7020   0

ถั่วเซนโตรซีมา  เป็นถั่วที่ขึ้นได้ดีในดินละเอียดที่มีลักษณะอุ้มน้ำ ซึ่งดินที่มีลักษณะเป็นดินทรายระบายดีไม่ควรปลูกรวมถึงดินลูกรังก็เช่นกัน เป็นถั่วประเภทเลื้อย

และเป็น Perennial มีเถาค่อนข้างเล็ก ใบไม่มีขน ดอกสีม่วงอ่อน ฝักจะแบนและหนา ยาว 7 – 15 ซม.  ทนทานต่อความแห้งแล้งและการแทะเล็มได้ดี
การปลูกและขยายพันธุ์  นิยมปลูกด้วยวิธีใช้เมล็ดโรยเป็นแถว ในปริมาณ 2 กิโลกรัมต่อไร่ โดยก่อนปลูกต้องใช้วิธีการนำเมล็ดไปลวกน้ำร้อนโดยแช่เมล็ดพันธุ์ที่ในน้ำที่มีอุณภูมิสูงประมาณ 80 องศาเซลเซียสก่อน ประมาณ 5-10 นาที ถือเป็นวิธีการปลูกแบบเดียวกันกับถั่วฮามาต้า หลังจากนั้น อาจใช้การโรยแบบร่องตื้นและกลบดินบาง ๆ ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 1 เมตร และควรมีค้างเพื่อสะดวกต่อการเก็บฝัก โดยเสาที่ฝังควรฝังให้ห่างกันประมาณ 2 เมตรและใช้เสาสูงราว 1.5 เมตร อาจเลือกเป็นเสาปูนหรือเสาไม้ไผ่ก็ได้ การดูแลใส่ปุ๋ยควรใส่ 15 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเลือกใส่ปุ๋ยได้หลายแบบหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟตก็ได้ หากเลือกปุ๋ยสูตร 15 ควรใช้ปริมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ หากเลือกปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟตควรใช้ปริมาณ 15 กิโลกรัมต่อไร่ โดยทำการใส่ในช่วงเตรียมดินครั้งสุดท้าย และควรทำการดูแลกำจัดวัชพืชเมื่อทำการปลูกถั่วเซนโตรซีมาไปแล้วประมาณ 1 เดือน
การใช้ประโยชน์ สามารถใช้เป็นอาหารเลี้ยงโค กระบือ  และสามารถเลือกเป็นพืชคลุมดินบำรุงดินได้ด้วย