สัตว์บก » แกะ » นิสัยการกินอาหารของแกะ

นิสัยการกินอาหารของแกะ

30 สิงหาคม 2014
2003   0

แกะสามารถกินหญ้าได้หลายชนิด และควรปล่อยแกะแทะเล็มหญ้าที่มีความสูงประมาณ 4.8 นิ้ว แกะสามารถเลี้ยงในสวนยางและสวนผลไม้เพื่อช่วยกำจัดวัชพืช หรือช่วยกินผลไม้ที่ร่วงหล่นตามพื้นได้อีกด้วย