น้ำสำหรับลูกไก่

น้ำสำหรับลูกไก่ควรเป็นน้ำจืดและสะอาด ใส่ภาชนะและวางไว้หลาย ๆ ตำแหน่งในระยะลูกไก่ 1-14 วันที่ให้น้ำควรเป็นแบบกระติกหรือถังน้ำขนาดบรรจุได้

1 แกลลอน(3.8) ลิตร ตั้งเรียงไว้บนแผ่นไม้หรือกระเบื้องเตี้ย วางเป็นจุด ๆ สลับกับที่ให้อาหารใกล้กับชายขอบของเครื่องกก อย่าตั้งที่ให้น้ำห่างจากขอบเครื่องกกเกินกว่า 30 เซนติเมตร ควรใช้ยาปฏิชีวนะละลายน้ำให้กินใน 3 วันแรก และในเวลาต่อมาเมื่อสังเกตุเห็นว่าลูกไก่ซึมไปไม่ปราดเปรียว ระยะเริ่มต้นนั้นต้องมีการหัดให้ลูกไก่กินน้ำก่อนอาหารมื้อแรก โดยเอานิ้วจุ่มมาแตะปากลูกไก่ หรือจุ่มปากลูกไก่ลงหาน้ำพอ 2-3 วันแรกตัวต่อไปก็จะตามกัน ลูกไก่ 100 ตัวอย่างน้อยควรมีที่กินน้ำสัก 2 แห่ง หรือมีที่ให้น้ำจำนวน 15 ชุด ต่อลูกไก่ 1,000 ตัว

เมื่อลูกไก่อายุมากกว่า 1 สัปดาห์ควรเปลี่ยนเป็นรางน้ำเพราะการใช้ถังน้ำจะไม่สะดวกในการเติมน้ำ เพราะไก่จะกินน้ำมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะกินเป็น 2-3 เท่าของปริมาณอาหารที่กิน ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณภูมิในขณะนั้น การวางที่ตั้งของรางน้ำนี้ไม่ควรเกินกว่า 2.5 เมตร เพราะไก่จะไม่เดินไปไกลกว่านั้น ระดับความสูงของน้ำควรอยู่ประมาณ ระหว่างตากับแผ่นหลังของไก่ การเปลี่ยนน้ำแต่ละครั้งต้องล้างทำความสะอาดที่ให้น้ำด้วย ระวังอย่าให้น้ำล้นหรือหกเปียกพื้นกก อาจเป็นสาเหตุให้ไก่เป็นหวัดหรือโรคได้ ถ้าช้รางน้ำแบบอัตโนมัติ ควรมีความยาวพอที่ ลูกไก่จะกินน้ำได้ทั่วถึงทุกตัว ประมาณลูกไก่ 200-500 ตัว ต่อความยาวของราง 8 ฟุต โดยแขวนหรือวางรางน้ำระยะ 10 ฟุต ตามความยาวของโรงกก หลังอายุ 1 อาทิตย์ ควรขยายและเพิ่มจำนวนภาชนะน้ำขึ้นให้พอกับจำนวนไก่ที่เติบโตขึ้น

ใส่ความเห็น