บ่อขุนตะพาบน้ำ

บ่อขุนตะพาบน้ำ มีลักษณะดังนี้
ลักษณะบ่อขุนตะพาบน้ำนั้นมีลักษณะไม่แตกต่างจากบ่อพ่อแม่พันธุ์ทุกประการ แต่ตื้นกว่าเล็กน้อย ส่วนเนินทรายสำหรับวางไข่ไม่จำเป็นสำหรับระยะนี้


บ่อขุนตะพาบน้ำนั้น ใช้เลี้ยงตะพาบตั้งแต่อนุบาล จนมีอายุได้ 8-10 เดือน ก็จะได้หนัก 600-700 กรัม จับจำหน่ายได้ในประเทศ หากต้องการเลี้ยงส่งต่างประเทศต้องใช้เวลาเลี้ยงเพิ่มขึ้นกว่านี้
ตะพาบน้ำไม่ชอบอุณภูมิสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำหลังคาพรางแสงให้ อาจใช้ไม้คร่าวตีเป็นหลังคาก็ได้
การสร้างบ่อขุนตะพาบน้ำนั้น เป็นการสร้างบ่อคอนกรีตที่มีพื้นดินเป็นโคลน และมีผนังบ่อสี่ด้าน มีส่วนให้อาหาร บ่อขุนที่สร้างเป็นพื้นคอนกรีตปรับระดับอยู่เหนือพื้นดินแบบนี้จะง่ายต่อการระบา

เรือนเพาะฟักมีรายละเอียดดังนี้
เรือนเพาะฟักถือเป็นสิ่งจำเป็นเพราหากปล่อยให้ตะพาบน้ำฟักไข่เองตามธรรมชาติ จะส่งผลต่ออัตรารอดเป็นอย่างมาก ซึ่งเรือนเพาะฟักอาจสร้างไว้ในบริเวณบ่อพ่อแม่พันธุ์หรือแยกส่วนออกไปต่างหากก็ได้ สามารถสร้างเป็นคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมขนาด 2×4 เมตรมีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร อาจใช้อิฐบล็อกกั้นเป็นผนังบ่อก็ได้ ปรับพื้นบ่อให้เรียบแล้วนำทรายพื้นบ่อที่สะอาด ใส่ลงไปให้สูงประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อเตรียมฝังไข่
ภายในบ่อฟักไข่ใช้อ่างดินเผาขนาดปากกว้าง 12 นิ้ว ยังไว้ให้เสมอกับพื้นทรายเป็นระยะ ๆ ใส่น้ำให้เต็ม เพื่อเตรียมให้ลูกตะพาบน้ำลงไปในอ่างหลังจากฟักออกจากไข่
โรงฟักไข่หรือคอกฟักไข่ต้องสร้างหลังคาคลุมเอาไว้ เพื่อกันฝน และเก็บความชื้น และควรกั้นผนังโดยรอบเพื่อป้องกันสัตว์อื่นที่เป็นศัตรูของตะพาบสร้างความเสียหายได้

ยน้ำจากบ่อทิ้ง ถือเป็นสิ่งดีที่สมควรทำอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น