บ่อเลี้ยงเพื่อพัฒนาเป็นกบรุ่น

บ่อเลี้ยงนิยมใช้ขนาด 3x4x1.20-1.50 เมตร ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว บ่อเลี้ยงต้องมีน้ำภายในบ่อสูงประมาณ 30 เซนติเมตร และมีแพวางไว้ในบ่อเพื่อวางอาหารและ

หลบอาศัยของกบ และทำการเลี้ยงดูจนกว่าจับส่งตลาดได้

การปล่อยลงเลี้ยง

ลูกกบที่จะปล่อยลงเลี้ยงในบ่อเลี้ยงเมื่อผ่านการคัดขนาดแล้ว สามารถปล่อยลงเลี้ยงในบ่อได้ราว  1,200 ตัวต่อ 1 บ่อ หากผู้เลี้ยงมีความมั่นใจว่าสามารถเลี้ยงและดูแลได้ดีพอ คือมีเปอร์เซนต์การรอดราว 80-90 เปอร์เซนต์ ก็สามารถเพิ่มปริมาณ ลูกกบได้อีกราว 10-20 เปอร์เซนต์ เพื่อชดเชยการสูญเสียไปในระหว่างการเลี้ยงดูได้ คือถ้าต้องการเลี้ยงกบ 1,000 ตัว ก็ให้ปล่อยกบลงเลี้ยงราว 1,100-1,200 ตัว

การให้อาหารเลี้ยง

การเลี้ยงลูกกบไปจนกระทั่งโตเป็นกบรุ่น เพื่อส่งตลาด นิยมเลี้ยงด้วยอาหารไม่มีชีวิตเช่น ปลาเป็ดสดบด ปลาผสมรำละเอียด อาหารเม็ดสำเร็จรูปทั้งนี้เพราะลูกกบที่ได้รวบรวมมาเลี้ยงจะเกิดความเคยชินจากการฝึกหัดดังกล่าวนี้แล้ว จึงสามารถกินอาหารได้อย่างเต็มที่ และไม่จำเป็นต้องใช้อาหารมีชีวิตมาเลี้ยงแต่อย่างใด อาหารที่ใช้เลี้ยงให้วันละ 2 เวลา คือตอนเช้าและเย็น หรืออาจให้กินเวลาเดียวคือพลบค่ำก็ได้  เพราะหากให้กินในเวลาเดียวคือพลบค่ำนั้นจะส่งผลให้กบที่ยังกลัวและระแวงออกมากินอาหารได้ในเวลาดังกล่าว

การให้อาหารกบนั้นมีหลายปัจจัยที่เป็นตัวแปรดังกล่าว เช่นสภาพและปริมาณของน้ำ อุณหภูมิ  สิ่งรบกวนภายในและภายนอก หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนอาหารก็ส่งผลต่อการกินของกบเช่นกัน เพราะนอกจากจะกินน้อยแล้วอาจส่งผลเสียถึงขนาดที่ว่าไม่กินเลยก็เป็นได้ เพื่อความสะดวกในการกินอาหารของกบ ควรให้อาหารที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดของปากกบด้วยเพื่อง่ายต่อการกินมากยิ่งขึ้น ตามหลักแล้วกบสามารถกินอาหารได้ราว 4-5% ของน้ำหนักตัวมันเอง การให้อาหารก็สามารถประมาณการจากน้ำหนักตัวของกบได้เช่นกัน หรือจะใช้เวลาเป็นตัวกำหนดก็ได้เช่น หากให้อาหารไปแล้วกบกินหมดภายใน 2 ชั่วโมงก็ถือว่าน้อยเกินไป หรือหากให้ไปแล้ว 2 ชั่วโมงกบยังกินไม่หมดก็แสดงว่าให้มากเกินไป ควรปรับลดหรือเพิ่มให้พอเหมาะพอดี

สำหรับบ่อเลี้ยงที่มีการปล่อยลงเลี้ยงราว 100-120 ตัวต่อตารางเมตรก็ควรให้อาหารประมาณ 2-3 กิโลกรัมต่อวัน ตามขนาดการเจริญเติบโตของกบที่เลี้ยง

การเปลี่ยนถ่ายน้ำ

เพื่อให้กบที่เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรง โตไว ส่งตลาดได้เร็วนจึงควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 10-15 วัน หรือทุก 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยง

การดูแลรักษา

ในระหว่างที่ทำการเลี้ยงดูนี้ต้องมีการตรวจสอบดูแลสภาพบ่อให้ดีอยู่เสมออาจเป็นทุก ๆ  2-3 สัปดาห์ ถึง 1 เดือนควรทำการคัดขนาดกบภายในบ่อเลี้ยงเสมอ อีกทั้งต้องคอยป้องกัน ตรวจสอบโรคตลอดการเลี้ยงดูด้วย และบรรดาผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจมาขโมยจับกบในบ่อเลี้ยงไปด้วย

ใส่ความเห็น