เปิดโลกปศุสัตว์ » ประมงเตรียมแผนฟื้นฟูพี่น้องปักต์ใต้ แจกจ่ายลูกพันธุ์ปลาคุณภาพ

ประมงเตรียมแผนฟื้นฟูพี่น้องปักต์ใต้ แจกจ่ายลูกพันธุ์ปลาคุณภาพ

3 กุมภาพันธ์ 2017
5624   0

หลังสภาวะน้ำเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่ากรมประมง ได้ระดมทีมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้

โดยเบื้องต้นพบพื้นที่เพาะเลี้ยงประสบภัย 31,022.50 ไร่ เกษตรกรได้รับความเสียหาย 19,989 ราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2,001,781,362.53 บาท

กรมประมงได้เตรียมผลิตลูกพันธุ์ปลาคุณภาพ เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรตามความต้องการหลังสภาวะน้ำเข้าสู่สถานการณ์ปกติ และยังมีแผนในการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในระยะยาว โดยจัดทำโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนในบ่อกุ้ง โครงการเลี้ยงปลาดุกและกบในกระชังบก

พร้อมทั้งผลักดันให้เกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติของจังหวัดต่างๆ ที่ประสบอุทกภัยด้วย ซึ่งหากเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ จาก เกษตรนิวส์