ประวัติการเลี้ยงสุกร

ประวัติการเลี้ยงสุกร
สุกรป่ามีการค้นพบในแถบยุโรป และเอเซีย โดยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน แต่มีการนำมาเลี้ยงในรูปแบบปศุสัตว์ เมื่อ 5,000 ปีก่อนนี้ โดยชาติแรกคือประเทศจีน ที่นำสุกรมาเลี้ยงในรูปแบบปศุสัตว์ หากกล่าวถึงเรื่องของสุกรในประเทศไทยนั้นเกิดจากชาวจีนที่ริเริ่มนำสุกรมาเลี้ยงลักษณะนำไปเป็นอาหาร และอาชีพเสริมเป็นสุกรพันธุ์พื้นเมืองของชาวจีนและไทย เช่น พันธุ์ไหหลำ ส่วนพันธุ์สุกรที่นำมาจากต่างประเทศในปี พ.ศ. 2482,2492 พันธุ์ Midle White, Berkshireและ Worth จากยุโรปและอเมริกา ฯลฯ
การเริ่มต้นเลี้ยงสุกรในประเทศไทยเรานั้น มีการเลี้ยงพันธุ์พื้นเมืองกระจัดกระจายไปทั่วประเทศ มีทั้งเลี้ยงปล่อย ล่ามเชือก เลี้ยงไว้หลังบ้าน โดยเลี้ยงจากการใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นใกล้บ้าน หากจะจำแนกสุกรพันธุ์พื้นเมืองที่เลี้ยงกันอยู่ในแต่ละท้องถิ่นก็พอที่จะแบ่งแยกออกตามลักษณะสี ลำตัว ได้ดังนี้
1. สุกรภาคกลาง (รวมถึงสุกรภาคตะวันตกและภาคตะวันออก)และภาคใต้ที่เรียกว่า สุกรพันธุ์ไหหลำ เป็นสุกรที่ตัวสีดำ อาจมีสีขาวด่างที่หน้าในบางตัว หลังแอ่น ท้องลากดิน เท้าทั้งสี่ดูอ่อนคล้ายตีนเป็ด อาจมีสีขาวด่างหรือไม่มีก็ได้
2. สุกรภาคเหนือ ที่เรียกว่า หมูควาย อาจมีน้ำหนักตัวมากถึง 160-180 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็นสุกรที่มีลำตัวค่อนข้างใหญ่ บางครั้งอาจเรียกว่าหมูตาขาว มีขอบตาขาวรอบตาดำที่เห็นได้ชัดเจน อาจมีสีขาวด่างบริเวณพื้นท้องในบางตัว
3. สุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งจะต่างจากสุกรของภาคเหนือคือ มีลำตัวเล็กกว่า ลำตัวมีสีดำ หูใหญ่หนา เมื่ออายุมากหนังจะหยาบย่น พันธุ์ไท้หูของประเทศจีน และพันธุ์เหาหยวนของไต้หวัน เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 120-130 กิโลกรัม
4. สุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีชื่อเรียกว่าหมูราดหรือหมูกระโดน เป็นสุกรขนาดเล็ก เนื้อแน่น มีซี่โครง 8-9 ซี่ ใบหูเล็กตั้งตรง ใบหน้าเล็กแหลม ใบหูเล็กตั้งตรง ปราดเปรียว ว่องไว หาอาหารกินเก่ง น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณ 60-70 กิโลกรัม
สุกรพื้นเมืองเหล่านี้ มีการเจริญเติบโตช้า มีอัตราการแลกเนื้อต่ำ และซากไม่ค่อยดีเท่าใดนัก แต่ในปัจจุบันสุกรพันธุ์พื้นเมืองเหล่านี้มีการเลี้ยงน้อยมาก และก็น้อยพื้นที่ที่ยังทำการเลี้ยงอยู่ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์สุกรของไทยก้าวหน้าไปไกลมากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชนได้มีการคัดเลือก คัดสรร หาสุกรพันธุ์ดีดีที่มีดีกรีระดับแชมป์เปี้ยน จากสถานที่ประกวดต่าง ๆ มาทำการปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีคุณภาพ เพื่อป้อนออกสู่ตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
สำหรับพันธุ์สุกรต่างประเทศที่นิยมเลี้ยงกันมากในปัจจุบัน ได้แก่
1. สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์
2. สุกรพันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่
3. สุกรพันธุ์แลนด์เรซ

ใส่ความเห็น