ประวัติของการเลี้ยงหมูป่า

History of hog farming1

หมูป่านั้นเริ่มมีการเลี้ยงตั้งแต่เมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา แต่ไม่แพร่หลายมากนักเพราะถือว่าเป็นสัตว์ที่ยังใหม่และคนส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยมากนัก โดยผู้เรียกดังกล่าว

อาศัยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี คือคุณทิวา โดยการเลี้ยงของคุณทิวานั้นเริ่มจากการเลี้ยงโดยมีเพียงตัวเมียแค่ 1 ตัวจึงทำให้เกิดความคิดที่จะขยายพันธุ์ดูเลยหาหมูป่าตัวผู้มาเพิ่มอีก 1 ตัว เมื่อได้ผ่านการผสมพันธุ์ทำให้เกิดลูกหมูป่าออกมาแค่เพียง 2 ตัว ทำให้คุณทิวาตัดสินใจศึกษาเรียนรู้ คลุกคลีอยู่กับการเลี้ยงหมูป่าเป็นเวลาเกือบ 10 ปี จนกระทั่งเกิดเป็นฟาร์มหมูป่าที่ใหญ่ที่สุด โดยการผลิตลูกหมูป่าออกจำหน่ายนับแต่นั้นมาก ในราคาคู่ละ 5,000 บาท โดยขายไปถึง 200 คู่ ซึ่งฟาร์มแห่งนี้ก่อกำเนิดในชื่อ สากลฟาร์ม ปัจจุบันตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม