ปัญหาการเน่าเสียของน้ำในบ่อเลี้ยงตะพาบ

ปัญหาการเน่าเสียของน้ำในบ่อเลี้ยง
ในบ่อเลี้ยงจะมีการสะสมของเศษอาหาร สิ่งปฏิกูลที่ขับถ่ายลงไป หมักหมมทับถมจนเกิดการเน่าเสียและมีก๊าซแอมโมเนีย

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งหากเกิดปัญหาเช่นนี้ถือเป็นอันตรายกับตะพาบน้ำอย่างมาก
ปัญหาโคลนเน่า ถือเป็นปัญหาที่แก้ยากที่สุดของการเกิดน้ำเน่าในบ่อด้วย วิธีสังเกตุคือ จะมีฟองเกิดขึ้นจากในโคลน ส่งกลิ่นเหม็น วิธีป้องกันคือต้องใช้หลักของการถ่ายน้ำทิ้งให้บ่อยครั้งขึ้น จะช่วยลดปัญหาได้มาก บ่อเลี้ยงตะพาบน้ำที่มีการถ่ายเทน้ำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดปัญหาน้ำเสีย และส่งผลให้ตะพาบน้ำโตเร็วกว่าเดิมมาก ใช้เวลาเลี้ยงที่สั้นลง ไม่มีโรครบกวน

 

ใส่ความเห็น