ผลกำไรจากการเลี้ยงปลาช่อน

สำหรับระยะเวลาในการเลี้ยงปลาช่อนนั้นใช้เวลาประมาณ 8-9 เดือน หากเลือกตัวรุ่นเล็กจำนวน 2,500 ตัว จะได้น้ำหนักเฉลี่ย

ประมาณ 1,200 บาท จะขายได้ราคาขั้นต่ำที่กิโลกรัมละ 60 บาท เป็นเงิน 7,2000 บาท สำหรับการลงทุนนั้นหากไม่คิดคำนวณค่าบ่อ คิดแต่ค่าอาหาร ค่าน้ำ และค่าไฟ และใช้แรงงานครัวเรือนแล้วใช้เงินประมาณ 1,500 บาทต่อรุ่น ซึ่งก็ทำให้มีผลกำไรสูง ถ้าเลี้ยงหมุนเวียนประมาณ 3 บ่อ ก็จะสามารถสร้างรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำ