พฤติกรรมการกินของแกะเมื่อปล่อยแทะเล็ม

พฤติกรรมการกินของแกะเมื่อปล่อยแทะเล็ม

– ใช้เวลาการกินอาหาร 30% เคี้ยวเอื้อง 12% เดินทางหาอาหาร 12% และพักผ่อน 46%

– แกะสามารถเดินหาอาหารกินได้ไกลถึง 6-8 กิโลเมตร

– แกะเลือกกินหญ้าราว 70%ไม้พุ่ม 30%

– ปริมาณที่กินได้คือ 3-6% ของน้ำหนักตัว เช่นถ้าหนัก 30 กก.จะกินหญ้าสดวันละ 3 กก.

– กรณีขังไว้จะกินน้ำวันละ 0.68 ลิตร/ตัว ถ้าปล่อยจะกินน้ำวันละ 2 ลิตร/ตัว

ใส่ความเห็น