สัตว์บก » แกะ » พฤติกรรมที่แตกต่างระหว่างแพะกับแกะ

พฤติกรรมที่แตกต่างระหว่างแพะกับแกะ

30 สิงหาคม 2014
2507   0

พฤติกรรมที่แตกต่างระหว่างแพะกับแกะ

1. แพะฉลาดกว่าแกะ แพะสู้ศัตรู แต่แกะขี้ขลาด และมักอยู่รวมกันเป็นฝูง

2. แพะ ปีน กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง ขุดดินมุดรั้วได้ แต่แกะทำไม่ได้

3. แพะอยู่ในพื้นที่อากาศชุ่มชื้น ร้อนได้ดีกว่าแกะ

4. แพะปีนกินใบไม้ เปลือกไม้ได้ แต่กินต้องกินอาหารตามพื้นที่โล่งอย่างทุ่งหญ้าเท่านั้น

5. พ่อพันธุ์แพะจะดึงดูดความสนใจจากตัวเมีย โดยการปัสสาวะราดที่ขาหน้า ท้อง อก และเครา แต่แกะมีกลิ่นตัวฉุนแรงขึ้นในระยะผสมพันธุ์