พันธุ์กรอบแว่น “อานม้า”

พันธุ์กรอบแว่น “อานม้า”
ลักษณะที่เป็นข้อเด่น
กรอบแว่น หรือ อานม้า เป็นแมวมีขนสีขาวทั้งตัว ยกเว้นกลางหลังนั้นจะมีสีดำเหมือนอานม้าอยู่ และบริเวณขอบตาทั้งสองข้างเป็นสี


ดำ เหมือนกรอบแว่นตา ใครเลี้ยงไว้จะมีค่ามหาศาล และทำให้มีเกียรติยศชื่อเสียง
(ปัจจุบันได้สูญพันธุ์แล้ว)