พันธุ์กระจอก

พันธุ์กระจอก
ลักษณะที่เป็นข้อเด่น
ลักษณะสีขน ขนสั้น สีดำ มีขนสีขาว รอบจมูก
ลักษณะของส่วนหัว รูปหัวกลมไม่ใหญ่มาก หูใหญ่ ตั้งสูงเด่นบนส่วนหัว

ลักษณะของนัยน์ตา นัยน์ตาสีดอกบวบแรกแย้ม (สีเหลืองอมเขียว)
ลักษณะของหาง หางยาว ปลายแหลมชี้ตรง โคนหางใหญ่และค่อยๆ เล็กเรียวกลมไปจนสุดปลายหาง ขายาวเรียวได้สัดส่วนกับลำตัว
(ปัจจุบันได้สูญพันธุ์แล้ว)