พันธุ์นิลจักร

พันธุ์นิลจักร
ลักษณะที่เป็นข้อเด่น
นิลจักร เป็นแมวสีดำอีกชนิดหนึ่ง บริเวณลำคอมีขนขาวเป็นวง เหมือนมีจักรหรือพวงมาลัยคล้องคอ ใครเลี้ยงไว้ จะมากด้วยทรัพย์สิน

เงินทอง
(ปัจจุบันได้สูญพันธุ์แล้ว)