พันธุ์ปัดเสวตร “ปัดตลอด”

พันธุ์ปัดเสวตร “ปัดตลอด”
ลักษณะที่เป็นข้อเด่น
แมวปัดเสวตร (อ่านว่า แมว-ปัด-สะ-เวด) หรือ ปัดตลอด แมวชนิดนี้มีขนสีดำเป็นมันราบเรียบ ยกเว้นปลายจมูกจนถึงปลายหางมีสี

ขาว ดวงตามีสีเหลืองดั่งพลอยสะท้อนแสง ใครเลี้ยงไว้จะช่วยชูชื่อเสียงวงศ์ตระกูลให้เป็นที่รู้จักทั่วไป
(ปัจจุบันได้สูญพันธุ์แล้ว)