พันธุ์ศุภลักษณ์หรือ ทองแดง

พันธุ์ศุภลักษณ์หรือ ทองแดง
หรือแมวไทยพันธุ์โคราช
นิลรัตน์หรือดำปลอด ลักษณะที่เป็นข้อเด่น

แมวนิลรัตน์ เป็นแมวที่มีสีดำสนิททั้งตัว ขนเป็นมันแวววาว นอกจากนั้น เล็บ ลิ้น ฟัน และนัยน์ตา ยังเป็นสีดำอีกด้วย หางเรียวยาว ตวัดได้ถึงศีรษะค่อนข้างหายาก หากใครเลี้ยงไว้จะได้ทรัพย์สินเพิ่มพูน
(ปัจจุบัน ได้สูญพันธุ์แล้ว)