พันธุ์สิงหเสพย์

พันธุ์สิงหเสพย์
ลักษณะที่เป็นข้อเด่น
ลักษณะสีขน ขนสั้น สีดำ มีขนสีขาว รอบจมูก
ลักษณะของส่วนหัว รูปหัวกลมไม่ใหญ่มาก หูใหญ่ ตั้งสูงเด่นบนส่วนหัว


ลักษณะของนัยน์ตา นัยน์ตาสีดอกบวบแรกแย้ม (สีเหลืองอมเขียว)
ลักษณะของหาง หางยาว ปลายแหลมชี้ตรง โคนหางใหญ่และค่อยๆ เล็กเรียวกลมไปจนสุดปลายหาง ขายาวเรียวได้สัดส่วนกับลำตัว(ปัจจุบันได้สูญพันธุ์แล้ว)

ซึ่งความเป็นมงคลของแมวแต่ละสายพันธุ์ มีมากมาย ซึ่งขอสรุปไว้ว่า

หากผู้ที่นำมาเลี้ยงและให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี แมวจะให้คุณ ช่วยเสริมมงคลให้กับผู้เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ลาภ ยศ บารมี ที่ดิน เงินทองมากมี มั่งคั่ง ร่ำรวย เป็นเจ้าคนนายคน ทรัพย์สินเพิ่มพูน สมดังใจปรารถนาทุกประการ เท่านี้ก็คงพอที่จะให้ผู้ที่ต้องการเลือกหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา เล็งเห็นแมวไทย เป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงทางเลือกได้บ้าง

แต่หากท่านใดที่สนใจอยากเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์แบบการพาณิชย์ ก็น่าสนใจอยู่มาก เพราะราคาแมวไทยในปัจจุบัน ตัวหนึ่งนั้นมีราคาสูงมากพอควรทีเดียว เมื่อเทียบกับสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์อื่น ชนิดอื่น จากต่างชาติ