พันธุ์หมูป่าที่นิยมเลี้ยง

Long breeding boars

มีอยู่ 2 สายพันธุ์คือ พันธุ์หน้ายาว และพันธุ์หน้าสั้น

1. พันธุ์หน้ายาวมีลักษณะตามพันธุ์คือหน้ายาว ขนครึ่งดำครึ่งขาว คล้ายคนผมหงอกประปราย ลำตัวบาง สูงโปร่งกว่าพันธุ์หน้าสั้น หนังหนากว่าพันธุ์หน้าสั้น มักหากินตามป่าตื้น ๆ

2. หมูป่าพันธุ์หน้าสั้น ลักษณะแตกต่างไปจากพันธุ์หน้ายาวคือ เตี้ยกว่า และลักษณะคล้ายหมูบ้านที่ชาวแม้วเลี้ยงคือ พันธุ์ไหมลำ ลำตัวอ้วนกลม ขนสีดำ หนังบางกว่าพันธุ์หน้ายาว และหากินตามป่าลึก

แต่ลักษณะที่เราสามารถแยกพันธุ์ของหมูป่าได้อย่างชัดเจนคือหน้าผาก คือพันธ์หน้าสั้นจะหน้าผากกว้าง แต่ตรงกันข้ามคือ พันธุ์หน้ายาวจะมีหน้าผากที่แคบ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้สามารถสังเกตุเห็นได้ชัดเจน