พันธุ์ไก่เนื้อ(ไก่กระทง)

  พันธุ์ไก่ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างสายเลือด เพื่อให้ได้ลูกไก่ที่ออกมามีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการและส่วนใหญ่นั้นพันธุ์ที่ผสมออกมา

แล้วจะมีการตั้งชื่อสายพันธุ์นั้น ๆ เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ผสมพันธุ์ ซึ่งมีชื่อต่าง ๆ ดังนี้ คอปป์ ฮาไลน์ ฮับบาร์ด อาเบอร์เอเคอร์ เป็นต้น ซึ่งผู้เลี้ยงไก่กระทงสามารถที่จะซื้อพันธุ์ไก่เหล่านี้ไปเลี้ยงต่ออีก 8 สัปดาห์และจับจำหน่ายได้เลย ลูกไก่เหล่านี้จะมีอายุ 1 วัน โดยลูกไก่ที่ควรเลือกมาเลี้ยงควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ลูกไก่ต้องมีพ่อแม่พันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคขี้ขาว มีการฉีดวัคซีนตามโปรแกรม และมีการกำจัดเชื้อโรคและดูแลด้านความสะอาดของตู้ฟักเป็นอย่างดี โดยหลักแล้วควรเป็นแหล่งผลิตลูกไก่ที่เชื่อถือได้
2. ลูกไก่ต้องมีน้ำหนักเฉลี่ยต่อตัว 38 กรัมขึ้นไป  และ มีสี น้ำหนักที่สม่ำเสมอ
3. ลูกไก่ต้องขนแห้ง มีขนอ่อนยาวเมื่อมีการฟักออกมาจากไก่เรียบร้อยแล้ว ลูกตาแจ่มใสไม่แฉะ ปราดเปรียว สะดือเข้าที่แล้ว ไม่มีอุจจาระติดก้น ไม่พิการ
4. ลูกไก่ไม่ควรมาจากหลายฟาร์ม แต่ควรมาจากที่เดียวกัน หากมาจากหลายฟาร์มต้องแยกเลี้ยงเพื่อป้องกันโรค
ลูกไก่ควรบรรจุลงในกล่องที่เหมาะสมไม่แออัด หรือหลวมเกินไป ลูกไก่ที่เกิดใหม่ไม่ต้องการอาหารและน้ำ ดังนี้จึงไม่มีปัญหาต่อการขนส่งเพื่อนำไปเลี้ยงยังสถานที่ที่อยู่ห่างไกลได้

ใส่ความเห็น