พื้นคอกและวัสดุรองพื้นคอกไก่เนื้อ(ไก่กระทง)

พื้นคอกไก่นั้นอาจเป็นพื้นดินธรรมดา พื้นคอนกรีตหนา ราว 3-5 เซนติเมตร หรือเป็นพื้นดินปนทราย โดยมีวัตถุประสงค์คือต้องรองด้วยวัสดุที่ป้องกันความชื้น

จากมูลไก่หรือเวลาที่มีน้ำหก หรือความเปียกชื้นจากน้ำฝนหรืออากาศ วัสดุรองพื้นควรเป็นวัสดุที่แห้งง่าย ไม่อัดแน่น มีความหลวมอยู่ตลอดเวลา ไม่เป็นรา เป็นฝุ่น ควรเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นและมีราคาถูก เช่น ฟางสับ ขี้เลี่อย แกลบ ทราย ขี้กบ เปลือกถั่ว

ใส่ความเห็น