ฟาร์มแพะใหญ่ในอดีต

Saanen goats

ปัจจุบันมีแพะหลายสายพันธุ์ที่เลี้ยงกันอยู่ในประเทศ ซึ่งในอดีตฟาร์มที่เคยประสบความสำเร็จ คืออารีฟาร์ม โดยเจ้าของเป็นหนุ่มนักเรียนนอกที่หันมาจับธุรกิจ

ฟาร์มแพะ โดยที่ฟาร์มได้เลือกเลี้ยงแพะ 4 สายพันธุ์คือ พันธุ์ซาแนน พันธุ์จามนาปารี พันธุ์แอลไพน์ และพันธุ์แองโกลนูเบียน ซึ่งแต่ละพันธุ์มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปอย่างเช่น
พันธุ์ซาแนน ให้นมมาก เพราะเป็นแพะที่ได้ชื่อว่า “ราชินีแพะนม” ถิ่นกำเนิดมาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีสีขาว และบางตัวสีครีม พันธุ์ซาแนนเหมาะสมที่จะเลี้ยงในประเทศเขตร้อนชื้นและเขตอบอุ่นได้ แต่จุดด้อยก็คือ พันธุ์นี้ทนความร้อนต่อแสงแดดได้น้อย ดังนั้นจึงต้องเลี้ยงแบบขับคอก เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดดังกล่าวจึงจะให้น้ำนมมากได้

Goats sneeze in Paris
พันธุ์จามนาปารี เป็นแพะที่ให้ทั้งเนื้อและนม จากประวัติเคยให้นมได้สูงถึงเกือบ 5.5 กิโลกรัม ตัวมีหลายสีทั้งสีขาว สีน้ำตาลและน้ำตาลอ่อน เป็นแพะในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย

Alpine goats
พันธุ์แอลไพน์ นิยมเลี้ยงมากที่สุดในแถบยุโรป ถือเป็นแพะขนาดใหญ่ ใบหน้า หูเล็ก จมูกเรียบตรง มีเขาหรือไม่ก็ได้ หากเลี้ยงในพื้นที่อากาศชื้นมาก ผลผลิตนมที่ได้จะต่ำไปด้วย เป็นแพะที่มีถิ่นกำเนิดจากเทือกเขาแอลฟ์ในสวิสเซอร์แลนด์และออสเตรเลีย

Anglo-Nubian goats.
พันธุ์แองโกลนูเบียน เป็นแพะพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการผสมปรับปรุงพันธุ์ระหว่างแพะซาไรบีของอียิปต์กับแพะอินเดีย จามนาปารีและแพะพันธุ์ทอกเกนเบอร์กของสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งพัฒนาในประเทศอังกฤษ ข้อดีคือ อัตราการตายต่ำ ผสมติดสูง เลี้ยงลูกรอดมาก มีน้ำนมเลี้ยงลูกเยอะ มีหลายสีคือ ดำ น้ำตาล ขาว เทา ถือเป็นแพะที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าพันธุ์อื่น ๆ ในยุโรป