ระยะที่ปรากฎพฤติกรรมการจิกขนในฝูงไก่เบตง

ในระยะลูกไก่นั้น แม้จะมีการจิกนิ้วเท้าหรือจิกขนปุยของไก่ตัวอื่นๆ นั้น ก็ไม่ได้หมายความถึงการจิกกันเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งในฝูง  แต่เป็นการจิกแบบไร้

เดียงสา ในระยะลูกไก่จนอายุประมาณ  6-8 สัปดาห์ ลูกไก่จะอยู่ด้วยกันแบบมิตรภาพและเท่าเทียมกัน และหลังจากนั้นจึงปรากฎการจิกตีกันเกิดขึ้น และเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  ดังนั้นสำหรับการเลี้ยงไก่เพศเมียนั้นไก่จะเริ่มไข่เมื่ออายุครบ 6-7 สัปดาห์นั้น  ไม่จำเป็นต้องตัดปากก็ได้   เพราะช่วงเวลาที่จับไก่ส่งตลาดนั้นยังไม่เกิดปัญหาของการแย่งชิงจ่าฝูงนั่นเอง

ใส่ความเห็น