รูปร่างลักษณะของปลาช่อน

ปลาช่อนเป็นปลาที่มีลำตัวอ้วนกลม ปากกว้างและมีฟันซี่เล็ก ๆ อยู่บนขากรรไกรทั้งสองข้างพ มีเกล็ด ลำตัวยาวและเรียว ส่วนหาง

แบน และหัวแบนเช่นเดียวกัน เกล็ดจะมีขนาดใหญ่และ ครีบแต่ละครีบนั้นจะไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบหลังและครีบก้นยาวจนถึงโคนหาง ครีบหางจะกลม ท้องสีขาว ลำตัวส่วนหลังมีสีดำ ด้านข้างลำตัวมีลายดำพาดเฉียง ปลาช่อนสามารถฝังตัวอยู่ในโคลน และเคลื่อนที่บนบกได้ เนื่องจากมีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจนั่นเอง