รูปแบบการเลี้ยงสุกร

ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ และมีการเลี้ยงในลักษณะของธุรกิจมากยิ่งขึ้น
ซึ่งการเลี้ยงสุกรนี้ในประเทศไทยเรามีการเลี้ยงทั้งหมดแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ
1.การเลี้ยงสุกรพันธุ์
2.การเลี้ยงสุกรขุน
3.การเลี้ยงสุกรแบบสมบูรณ์
การเลี้ยงสุกรพันธุ์นี้คือการเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์และทำการผลิตลูกออกจำหน่ายต่อไปสู่เกษตรกร ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันที่นิยมเลี้ยงคือ
1.ลูกสุกรพันธุ์แท้
2.ลูกสุกรพันธุ์ลูกผสม
การเลี้ยงลูกสุกรพันธุ์แท้นั้นผู้เลี้ยงต้องทำการเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แท้ไว้ พันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง แต่หากมีความสามารถสูงจะทำการเลี้ยงดูไว้หลายสายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้ก็ได้เพื่อขายลูกที่เป็นสายพันธุ์แท้สืบต่อไป
ส่วนการเลี้ยงลูกสุกรพันธุ์ลูกผสมนั้น ผู้เลี้ยงต้องทำการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สุกรไว้ราว2-3 สายพันธุ์ และต้องทำการผลิตโดยใช้วิธีการผสมพันธุ์แบบข้ามพันธุ์ เพื่อที่จะทำให้ได้พันธุ์สุกรพันธุ์ลูกผสมโดยเฉพาะลูกสุกรพันธุ์ลูกผสม 3 สายเลือด ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการมากในปัจจุบัน

ใส่ความเห็น