ลักษณะของบ่ออนุบาลของตะพาบน้ำ

บ่ออนุบาลเป็นบ่อคอนกรีตขนาดเล็ก ขอบบ่อสูงราว 50 เซนติเมตร ขนาดบ่อกว้าง 1 เมตร ยาว 1.5-2 เมตร แบ่งภายในบ่อเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่อยู่อาศัยและ

ส่วนให้อาหาร ส่วนที่อยู่อาศัยสร้างให้ใกล้เคียงกับธรรมคือ คือใส่ดินโคลนก้นบ่อลึกราว 2 นิ้ว ส่วนอาหาร เทคอนกรีตให้เป็นเนินลาดขึ้นไป ด้วยการสร้างคันเตี้ย ๆ ให้ตะพาบขึ้นไปกินอาหารได้สะดวก แต่ก็สามารถป้องกันการเน่าเสียของน้ำได้ด้วย
ในบ่ออนุบาลขั้นแรก จะปล่อยตะพาบน้ำลงในอัตราการเลี้ยงแบบหนาแน่นและค่อย ๆ ทยอยลดจำนวนลงเมื่อเลี้ยงไปได้ราว 10 วัน โดยแยกตะพาบแบ่งไปเลี้ยงในบ่อใหม่ที่เตรียมไว้
บ่ออนุบาลขั้นที่สอง จะมีขนาดใหญ่กว่าคือ กว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน บ่อนี้ใช้เลี้ยงตะพาบน้ำราว 3 อาทิตย์ ก็สามารถจับจำหน่ายหรือนำไปเลี้ยงลงบ่อขุนเพื่อส่งตลาดต่อไป

 

ใส่ความเห็น