ลักษณะสุกรที่ดี จะใช้วิธีการให้คะแนนเฉพาะตัวไป ดังนี้

แบ่งให้คะแนนลำดับความสำคัญของลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. รูปร่างทั่วไป 8 คะแนน คือ สมส่วน หรือสันทัด แข็งแรง ปราดเปรียวสังเกตุจากด้านข้างด้านหลัง และด้านหน้าจากบริเวณหัว คอ ไหล่ โตกลมกลืน ความยาวความ

ลึก ความสูงของร่างกาย และส่วนโค้งของหลังได้ตามลักษณะพันธุ์
2. หัวและหน้า 8 คะแนน คือ มีขนาดและรูปร่างควรตามลักษณะพันธุ์และเพศ เช่นพันธุ์แลนด์เรซหัวขนาดกลางจะมีความยาวกว่าพันธุ์ลาร์จไวท์
3. บริเวณหัวไหล่ 8 คะแนน คือ ไหล่ดู เด่นนูนแข็งแรงมีมัดกล้ามเนื้อ ลักษณะดูจากความกว้างและลึกซึ่งรับกับคอและส่วนโค้งของหลังแล้วต้องดี
4. บริเวณอก 4 คะแนน ลึกและแผ่กว้างมีเนื้อเต็มและกลมกลืนกับด้านข้างและพื้นท้อง
5. บริเวณหลัง สะเอว และบั้นท้าย 8 คะแนน คือ เมื่อมองจากด้านข้างคือ หลัง สะเอว บั้นท้ายโค้งเล็กน้อย แต่พองามสำหรับสุกรเบคอน แต่สำหรับสุกรพันธุ์เนื้อโค้งมากคล้ายคันธนู
6. บริเวณด้านข้าง 8 คะแนน คือบริเวณนี้มีความสำคัญมากสำหรับสุกรเบคอนจะมีความลึกและกว้างรับกับบริเวณพื้นท้อง ซึ่งเป็นเส้นตรงขนานกับพื้น และรับกับบริเวณกลางหลัง สะเอว ซึ่งโค้งตามความยาวของลำตัว
7. บริเวณท้องและขาพับ 4 คะแนน คือ บริเวณพื้นท้องโตกลมรับกับบริเวณด้านข้าง และยาวขนานเป็นเส้นตรงกับพื้น ส่วนบริเวณขาพับต่ำและนูนเต็ม รับกับบริเวณท้อง
8. บริเวณสะโพกและบั้นท้าย 8 คะแนน คือ บริเวณสะโพกโตนูนกว้างและลึกมองเห็นชัด ลักษณะของกล้ามเนื้อขนาดใหญ่โค้งรับกับบริเวณ บั้นท้ายและสะเอว ส่วนลึกจะจรดกับแข้งขาหลัง ส่วนบั้นท้ายจะลาดเอียงโค้งจรดโคนหางแต่พองามไม่ลาดชัน โคนหางจะไม่อยู่ต่ำเกินไป
9. คุณภาพทั่วไป 12 คะแนน คือ แบ่งการให้ คะแนนตามลำดับความสำคัญของคุณภาพทั่ว ๆ ไป ดังนี้
9.1 ขน 3 คะแนน คือ ไม่หยาบ เป็นเส้นเรียบกับผิวหนังไปตามลำตัว ไม่หนาและไม่มีขวัญตามบริเวณลำตัวกลางหลัง และบริเวณบั้นท้าย
9.2 ผิวหนัง 3 คะแนน คือเรียบไม่ตกกระ หรือเป็นสะเก็ดและไม่มีรอยย่นหรือหย่อนยาน
9.3 ใบหน้า หู และตา 3 คะแนน คือใบหน้าเรียบไม่มีรอยย่นตามลักษณะพันธุ์นัยน์ตาแจ่มใส ไม่แสดงว่ามีอาการของโรค หูตามลักษณะพันธุ์ คางไม่ใหญ่หรือห้อย
9.4 โครงร่าง 3 คะแนน คือโครงกระดูกโตขนาดกลาง แข็งแรง แลดูเรียบ ไม่โก่งงอและบิดตาม บริเวณขาหรือส่วนต่าง ๆ ไม่ควรมีสันที่บริเวณคอหรือหลัง
9.5 ลักษณะพันธุ์ 4 คะแนน คือ มีความถูกต้องตรงตามลักษณะพันธุ์ ตั้งแต่บริเวณหัว หน้า (สั้นหรือยาว หรือหัก) บริเวณลำตัว สีขน และความสูง
9.6 ลักษณะทางเพศ 10 คะแนน คือ เต้านมควรมีคู่ตรงกัน วางเรียงเป็นแนวได้ระดับ ไม่มีเต้าบอด ระยะห่างระหว่างเต้ามีความสม่ำเสมอ หรือไม่ผิดปกติ เช่น เต้านมเล็กเกินไป จำนวนเต้า ไม่ต่ำกว่า 12 เต้า และอยู่ใกล้สะดือ 3 คู่ สำหรับสุกรประเภทพันธุ์เนื้อ 14 เต้า พันธุ์เบคอน 4 คู่ อยู่บริเวณใกล้สะดือ อวัยวะสืบพันธุ์ปกติ ตัวผู้ลูกอัณฑะไม่โตหรือเล็กเกินไป ทั้ง 2 ข้างห้อยยานอยู่ด้านหลังทั้งสอง ไม่สูงหรือต่ำเกินไป ถ้าเป็นสุกรตัวเมีย อวัยวะเพศไม่ผิดปกติและเล็กเกินไป
9.7 ขาและเท้า 6 คะแนน คือลักษณะของขาขนาดกลางไม่สั้นและยาว ขาเหยียดตรงจากการมองทุกมุม เมื่อลองลากเส้นจากขาหนึ่งไปยังอีกขาหนึ่งบนพื้น ปรากฏเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ข้อเท้าตั้งตรงไม่นอนราบกับพื้นคล้ายเท้าเปิด กีบปิดและไม่ห่าง เวลาเดินจะคล้ายกับคนใส่รองเท้าส้นสูง
9.8 สุขภาพความสมบูรณ์และท่าทาง 8 คะแนน คือ มีร่างกายที่แสดงถึงสุขภาพที่สมบูรณ์ และแข็งแรง ร่าเริง สีสันรูปร่างสะอาด ไม่ตื่นตระหนกตกใจง่าย ไม่กลัวคน

ใส่ความเห็น