วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงไก่ไข่

จำนวนที่เลี้้ยงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
1. เลี้ยงเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ ควรเลี้ยงที่ 1,000-2,000 ตัว
2. เลี้ยงแบบอาชีพเสริม ควรเลี้ยงที่ 40-50 ตัว


3. เลี้ยงแบบงานอดิเรก ควรเลี้ยง 10-20 ตัว
4. เลี้ยงแบบอาชีพหลัก ควรเลี้ยง 100-500 ตัว
5. เลี้ยงแบบสวนครัวหลังบ้าน ควรเลี้ยงที่ 40-50 ตัว