สัตว์ปีก » ไก่เบตง » วิธีการกกลูกไก่เบตง

วิธีการกกลูกไก่เบตง

21 สิงหาคม 2014
2787   0

หัวใจสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งของการเลี้ยงไก่ คือการกกลูกไก่ เพราะการดูแลเอาใจใส่เรื่องไก่ในช่วงนี้จะมีผลอย่างมากต่อการเจริญเติบโต หรือความแข็งแรงของไก่

กกไก่มีหลากหลายชนิด เกษตรกรสามารถดัดแปลงขึ้นเองได้ดังต่อไปนี้

  1. กกแบบอินฟาเรด เป็นการกกที่ใช้แก๊ส ขนาดเล็กกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง กก 1 อัน สามารถกกลูกไก่ได้ 1,000 ตัว มีราคาแพง เหมาะกับการเลี้ยงไก่ขนาดใหญ่
  2. กกหลอดไฟขนาดเล็ก สามารถกกไก่ได้จำนวน 100-200 ตัว โดยเป็นหลอดไส้ขนาด 60-100 วัตต์ ประมาณ 1-3 ดวง ขึ้นอยู่กับฤดุกาล ซึ่งกกแบบนี้อาจทำจากสังกะสีกว้าง ยาวประมาณ 1 ฟุตครึ่งติดหลอดไฟไว้ 2 หลอด ถ้าใช้กกนี้แล้วยังพบว่าลูกไก่หนาวอยู่ ก็สามารถเสริมหลอดไฟที่มีโป๊ะเพิ่มได้อีก
  3. กกแบบฝาชี  กกแบบนี้จะมีทั้งแบบใช้แก๊สและแบบใช้ลวดร้อนไฟฟ้าขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ เมตรเศษ ๆ กกลูกไก่ได้ 500 ตัว แต่ถ้าต้องการประหยัด  อาจใช้แผ่นสังกะสีที่เก่าสะอาดมาตัดให้มีขนาดยาว 150-180 ซม. ใช้ไม้ตอกริมทั้ง 4 ด้าน เจาะเป็นรูสำหรับขั้วหลอดไฟ 5-6 รู ขั้วหลอดแต่ละอันควรมีสวิตซ์ปิด เปิด เพื่อสามารถปิดหรือเปิดหลอดไฟแต่ละดวงได้อิสระ ในกรณีที่พบว่าอากาศร้อนหรือเย็นเกินไป กกชนิดนี้สามารถใช้กกลูกไก่ได้ราว 400-500 ตัวเช่นกัน