สัตว์น้ำ » วิธีการทำบ่อเลี้ยงปลาสลิดเพื่อทำให้ปลาสลิดมีอัตราการรอดตายสูงสุด

วิธีการทำบ่อเลี้ยงปลาสลิดเพื่อทำให้ปลาสลิดมีอัตราการรอดตายสูงสุด

18 สิงหาคม 2014
1965   0

วิธีการทำบ่อเลี้ยงปลาสลิดเพื่อทำให้ปลาสลิดมีอัตราการรอดตายสูงสุด คือ


1. น้ำในบ่อเลี้ยงปลา ใช้วิธีการระบายน้ำในบ่อด้วยการให้น้ำไหลผ่านตะแกรงตาถี่ขนาด 1 มิลลิเมตร จนปริมาณน้ำท่วมชานบ่อโดยรอบให้มีระดับสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร จะทำให้ปลาเข้าก่อหวอดและวางไข่ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งอาณาเขตของบ่อก็จะมีขนาดกว้างกว่าเดิมด้วย
2. เติมปุ๋ยลงในบ่อเลี้ยง โดยวิธีการสาดปุ๋ยคอกที่ตากจนแห้งและบนบริเวณชานบ่อที่เติมน้ำให้ท่วมขึ้นมาใหม่นั้น ตามอัตราที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในเรื่องการใส่ปุ๋ย ซึ่งจะทำให้เกิดไรน้ำ และทำให้ผักหญ้าบนขอบบ่อเจริญงอกงาม การปล่อยให้มีผักหญ้าขึ้นตามบริเวณชานบ่อนั้น ถือเป็นเรื่องดี เพราะพันธุ์ไม้น้ำเช่นพังพวย ผักบุ้ง ผักกระเฉดเหล่านี้นั้นมีส่วนช่วยในการก่อหวอดวางไข่ของปลาสลิด และยังช่วยยึดเหนี่ยวไม่ให้เกิดลมพัดหวอดกระจัดกระจายไปทั่ว และเมื่อเกิดการฟักตัวของไข่ออกมาเป็นลูกปลาแล้วนั้น จะช่วยในการเป็นที่พักอาศัยเป็นร่มเงาให้ปลาตัวเล็กได้เป็นอย่างดีอีกด้วย