วิธีการเพิ่มแสงจากหลอดไฟในโรงเรือนไก่ไข่ สามารถปฏิบัติได้ 3 แบบ คือ

วิธีการเพิ่มแสงจากหลอดไฟในโรงเรือนไก่ไข่ สามารถปฏิบัติได้ 3 แบบ คือ

  1. เพิ่มเฉพาะช่วงเช้า
  2. เพิ่มเฉพาะช่วงกลางวัน
  3. เพิ่มเฉพาะช่วงกลางคืน

การเพิ่มแสงแบบข้อ 3 คือ เพิ่มทั้งเช้าและกลางคืน เป็นที่นิยมมาก เพราะการเพิ่มแบบนี้ไม่จำเป็นต้องไปนั่งปรับนาฬิการอัตโนมัติ อันเนื่องจากความยาวขึ้นหรือสั้นลงของแสงกลางวัน

ข้อควรปฏิบัติเรื่องความเข้มและความยาวของแสง

ในช่วงไข่

ระยะสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงคือ การเพิ่มหรือลดของแสงภายในโรงเรือน  และเลี่ยงการใช้แสงสีขาวเป็นแสงอื่น และเมื่ออากาศร้อนควรเปลี่ยนจากหลอดไฟเป็นหลอดนีออน  ในช่วงระยะเวลาของแสงเทียนจากหลอดนีออนในช่วงเช้าและกลางคืนนั้น เพื่อให้ไก่กินอาหารได้มากขึ้นนั้นควรทำอย่างระมัดระวัง จากการเพิ่มแสงจากระดับปกติเป็น 24 ชั่วโมง คือให้ตลอดทั้งวันนั้นสำหรับแม่ไก่พันธุ์เนื้อก่อนปลดจำหน่ายนั้น พบว่าผลผลิตจะเพิ่มมากขึ้น ได้น้ำหนักมากขึ้น แต่สำหรับไก่พันธุ์ไข่แล้ว ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ยกเว้นแต่จะมีน้ำหนักตัวก่อนส่งตลาดเพิ่มขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ต้องวิเคราะห์ว่าค่าไฟที่เสียกับน้ำหนักไก่ที่ได้คุ้มกันกับค่าใช้จ่ายหรือไม่

ใส่ความเห็น