วิธีการให้อาหารเลี้ยงกบ

โดยธรรมชาติกบมักต้องกินอาหารมีชีวิตเคลื่อนไหว แต่เนื่องด้วยมีการนำกบมาเลี้ยงเพื่อการค้า จึงต้องใช้อาหารหลากหลายประเภทดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นเทคนิค

การให้อาหารคือ การใช้หนอนแมลงวันผสมอาหารทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วแต่ตามท้องถิ่นที่จะหาได้ และค่อย ๆ เพิ่มปริมาณ อาหารที่ใช้ผสมกันกับหนอนแมลงวันเพิ่มขึ้นที่ละนิดไปจนกว่าจะสามารถตัดหนอนแมลงวันออกได้ทั้งหมด เหลือเพียงอาหารอย่างเดียว ซึ่งจะใช้เวลาเปลี่ยนอาหารประมาณ 7-10 วันเท่านั้น กบก็จะเริ่มค้นเคยและกินอาหารที่ไม่มีชีวิตได้ หรืออาจใช้วิธีการเขย่าตะแกรงวางอาหารเพื่อให้อาหารเคลื่อนไหว จะช่วยให้กบตื่นตัวและอยากกินอาหารมากยิ่งขึ้น โดยเขย่าประมาณ 30-60 นาที หรือจนกบทั้งหมดจะอิ่ม หรืออาจใช้กระแสน้ำทำให้อาหารเคลื่อนไหวก็ได้ หากปฏิบัติเช่นนี้แล้วในช่วงแรกจะทำให้กบเคยชินในการเข้ามากินอาหารและค่อย ๆ ลดพฤติการการช่วยเหลือดังกล่าวลงเรื่อย ๆ จนหยุดทำในที่สุด

ใส่ความเห็น