วิธีเริ่มต้นเลี้ยงไก่เนื้อ(ไก่กระทง)

  สำหรับผู้เลี้ยงที่ยังไม่เคยเลี้ยง หรือยังไม่มีความรู้และความชำนาญในการเลี้ยงอาจเริ่มด้วยการลงทุนเล็ก ๆ จนเกิดประสบการณ์มากขึ้นแล้วจึงค่อยขยับขยายใหญ่ขึ้นก็ได้


1.     เริ่มต้นด้วยไข่ฟัก หรือซื้อไข่ฟักพันธุ์ดีมาฟักเอง วิธีนี้ลงทุนน้อย แต่อาจเสี่ยงต่อการฟักไม่ออกและได้ลูกไก่ที่ไม่แข็งแรงด้วย
2.  ซื้อลูกไก่อายุ 1 วันมาเลี้ยง วิธีนี้นิยมมาก อาจเป็นลูกไก่คละเพศหรือแยกเพศ ถือเป็นวิธีที่สะดวกและประหยัด สำหรับไก่กระทงนิยมแบบคละเพศเพราะเวลาเลี้ยงน้อยเพียงไม่เกิน 6 สัปดาห์ก็จับขายได้
3.  เริ่มต้นด้วยการซื้อไก่รุ่นหรือไก่จวนไข่มาเลี้ยง วิธีนี้ลงทุนสูง แต่จะตัดปัญหาเรื่องของความยุ่งยากในการฟักและการกกลูกไก่ ทำให้ไม่มีปัญหาการตายของลูกไก่ โรงฟักไข่บางโรงอาจเลี้ยงลูกไก่ที่เหลือไว้สำหรับขายผู้ที่ต้องการเลี้ยงไก่ขนาดนี้ก็ได้
สำหรับไก่กรงทง ปัจจุบันนิยมซื้อลูกไก่อายุ 1 วันมาเลี้ยง บางรายอาจเลือกซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่กระทงมาเลี้ยงเพื่อเอาไข่ฟักขายลูกไก่ก็มี หรือบางรายอาจทำตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งขายก็ได้เช่นกัน ธุรกิจไก่กระทงนี้มีการแบ่งออกเป็นส่วน ๆ แยกกันคือ โรงฟักไข่ และโรงอาหาร กับผู้เลี้ยงไก่กระทง ฟาร์มไก่มีหน้าที่ทำการผสมพันธุ์ไก่เพื่อป้อนไข่ฟักแก่โรงฟัก โรงฟักจะฟักไข่ขายให้แก่ผู้เลี้ยง ส่วนผู้เลี้ยงนั้นมีหน้าที่เพียงเลี้ยงไก่ให้โตเร็วที่สุดภายในเวลา 8 อาทิตย์ แล้วจับขายให้พ่อค้า หรือผู้จำหน่ายอาหารไก่ ส่วนมากจะเป็นพ่อค้าที่รับซื้อไก่และส่งโรงฆ่าไก่นั่นเอง

ใส่ความเห็น