ศัตรูของตะพาบน้ำ

ตะพาบน้ำ ถือเป็นสัตว์ที่มีศัตรูไม่มากมายนัก แต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าไม่มีเลย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนกบางประเภท เช่น นกกินปลา นกกระเต็น งูต่าง ๆ

ที่กินสัตว์น้ำทั่วไป แต่ศัตรูในวัยอ่อนของลูกตะพาบน้ำที่สำคัญคือ มด ที่จ้องกัดตาจนทำให้ตาบอดและส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิตทำให้ตะพาบน้ำตายได้นั้น ก็เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องคอยเอาใจใส่เช่นกัน

ใส่ความเห็น