ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม เปิดอบรมการแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ฟรี ตลอดหลักสูตร

 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม เปิดอบรมการแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ฟรีตลอดหลักสูตร
หลักสูตร การฆ่าและตัดแต่งไก่ประดู่หางดำ
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ
สำหรับผู้ที่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1(เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมในเรื่อง มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ปีก การฆ่าและตัดแต่งสัตว์ปีก เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) บริการจากภาครัฐในการส่งเสริม SMEs และ บทบาทของฝ่ายเภสัชกรสาธารณสุขต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

การทำผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำ ได้แก่ ไส้อั่วไก่ แหนมไก่ ไก่รมควัน ไก่ต้มน้ำปลา ปีกไก่นิวออร์ลีน ยำจิ้นไก่บรรจุกระป๋อง ไส้กรอกไก่รมควัน

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน รวมทั้งสิ้น 100 คน (4 รุ่น ๆละ 25 คน)

วันฝึกอบรม

รุ่นที่ 1 วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559
รุ่นที่ 2 วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559
รุ่นที่ 3 วันที่ 21-25 มีนาคม 2559
รุ่นที่ 4 วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

สถานที่ฝึกอมรม
โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์

OSM สนับสนุนที่พักและอาหาร ฟรี
อาหาร OSM สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเย็น ที่อบรม
ที่พัก เนื่องจากเป็น 2 โครงการต่อกัน โครงการที่ 1 ระยะเวลา 2 วัน จัดที่พักให้ 1 คืน และโครงการที่ 2 ระยะเวลา 3 วัน จัดที่พักให้ 2 คืน จึงจัดที่พักให้ในคืนวันที่ 1,3,4 ของการอบรม (ยกเว้นคืนวันที่ 2) โดยจัดให้พักคู่กับผู้เข้าอบรมท่านอื่น

กำหนดการอบรม สอบถามเพิ่มเติมได้จาก ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์

การรับสมัคร
ส่งใบสมัครที่ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ หรือ แฟกซ์มาที่ 053-213162 หรือ ถ่ายรูป/สแกน ส่งทางอีเมลล์ [email protected] หรือ www.facebook.com/RDTC2014

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจากเหตุผลที่ระบุในใบสมัคร ผู้ที่มีแผนธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ไก่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม
1. ประกาศทางเฟซบุค www.facebook.com/RDTC2014
2. สอบถามทางโทรศัพท์ 053-213162 (ในเวลาราชการ)