สาเหตุของโรคตาขาว คอเอียง กระแตเวียน บวมน้ำคือ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ฟลาโวแบคทีเรียม  เมนิงโกเซพติคุ่ม เมื่อกบติดเชื้อชนิดหนึ่งจะมีลักษณะตาขาว ขุ่น บอด เกิดการอักเสบที่ตา มีหนองในช่องตา มีอาการ

ทางประสาทโดยกบจะหงายท้อง แสดงอาการควงสว่าน คอเอียง กบบางตัวจะบวมน้ำ พบน้ำคั่งใต้ผิวหนังและช่องท้อง

หากตัวใดที่ป่วยหนักมักรักษาไม่ได้ผล ทำได้โดยลดความรุนแรงของโรค โดยแยกตัวป่วยออกและฆ่าเชื้อโรคในบ่อโดยใช้ยาฆ่าเชื้อ เช่น ไอโอดีน เป็นต้น หรืออาจใช้ด่างทับทิม 5-8 กรัม ต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร สาดให้ทั่วบ่อติดต่อกัน 3 วัน และผสมยาปฏิชีวนะเช่น เอนโรฟล็อคซาซิน กับอาหารเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกบที่เหลือ นอกจากนี้แล้วต้องคัดแยกกบให้ปริมาณน้อยกว่าเดิม

การป้องกัน ไม่เลี้ยงกบหนาแน่นเกินไป มีการพักน้ำ ฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนก่อนนำมาใช้

ใส่ความเห็น