สาเหตุที่ทำให้แกะเกิดการคลอดลูกยาก

สาเหตุที่ทำให้เกิดการคลอดลูกยากมาจากหลายสาเหตุ
– แม่ไม่สมบูรณ์ อ่อนแอ

– แม่มีกระดูกเชิงกรานแคบเกินไป

– ลูกตัวใหญ่เกินไป

– ลูกตายในท้องแม่

– คลอดท่าผิดปกติ

ใส่ความเห็น