สำหรับจำนวนไข่ของจระเข้นี้ขึ้นอยู่กับขนาด อายุ ความสมบูรณ์และชนิดพันธุ์ของแม่จระเข้ ดังนี้

1. จระเข้น้ำจืด อายุ 10-12 ปี ไข่โตเฉลี่ย 4.76-6-7 เซนติเมตรหนักเฉลี่ย 90 กรัม ขนาดอายุ 13-15 ปี โตเฉลี่ย 4.95 และ 16 ปีขึ้นไปไข่โตเฉลี่ย

5. 4×8.48 เซนติเมตรหนักเฉลี่ย 131 กรัม
2. จระเข้น้ำเค็ม อายุ 12-15 ปี ไข่มีขนาดเฉลี่ย 4.68-7.4 เซนติเมตร มีน้ำหนักเฉลี่ย 120 กรัม อายุ 15-18 ปีขึ้นไปไข่โตเฉลี่ย

4. 98×8.73 เซนติเมตร หนักเฉลี่ย 130 กรัม
3. จระเข้ลูกผสม อายุ 10-12 ปี ไข่โตเฉลี่ย 5.49×8.75 เซนติเมตร หนักเฉลี่ย 132 กรัม ขนาดอายุ 18-19 ปี ไข่มีขนาดโต 5.61×8.75 หนักเฉลี่ย 133 กรัม

ใส่ความเห็น