สัตว์บก » เม่นแคระ » สีของเม่นแคระ

สีของเม่นแคระ

12 กันยายน 2016
3784   0

สีตามท้องตลาดของเม่นแคระ  มีจำนวน  10  สี  ได้แก่  สีนอร์มอล  สีช็อกโกแลต      สีบราวน์  สีแอปปริคอต  สีอัลบิโน่  สีชินนิคอต

สีชินเนมอล  สีเอ็กซ์-สโนว์เฟรก  สีเอ็กซ์-ไวท์  และสีเอ็กซ์-พินโต  แต่ละสีจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป  ขึ้นกับความชอบของผู้เลี้ยง

                สำหรับตลาดเม่นแคระในปัจจุบัน  ถือว่ายังไปได้ดี  ทุกสีได้รับความนิยมไม่แตกต่างกัน

                เม่นแคระมีอายุอยู่ได้ราว  4 – 8  ปี  ขึ้นกับการดูแลของผู้เลี้ยง

                เมื่อทราบรายละเอียดของการเลี้ยงและดูแลเม่นแคระเช่นนี้แล้ว  การตัดสินใจเลี้ยงหรือเพราะขยายพันธุ์เม่นแคระ  ข้อมูลส่วนนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจ  ได้ไม่มากก็น้อย