สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์

สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์
เป็นสุกรพันธุ์แท้ที่เกิดจากการผสมข้ามระหว่างสุกร พันธุ์ไลเคสเตอร์ ซึ่งเป็นสุกรพันธุ์ยอร์คเชียร์กับสุกรพันธุ์สีขาว  จัดเป็นสุกรที่มีชื่อเสียง ซึ่งนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในหลาย ๆ ประเทศ สำหรับลักษณะประจำพันธุ์คือ สีขาว ลำตัวยาว ไหล่หนา หูตั้ง หลังตรง ขาแข็งแรง หางยาว ใบหน้าคล้ายจาน หัวโตปานกลาง และมีซากที่ค่อนข้างคุณภาพดี

พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยเราคือ พันธุ์ลาร์จไวท์ เนื่องจากรูปร่างใหญ่ มีผิวขาวตลอดทั้งตัว ลักษณะหัวมีขนาดโตปานกลาง ใบหูตั้ง ลำตัวยาวลึก หลังและบริเวณสะเอวแคบ ไหล่หนาแข็งแรง จุดเด่นของสุกรพันธุ์นี้คือ เลี้ยงง่าย และยังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ตัวเมียสามารถให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง และให้ลูกทนถึง 8-10 ครอก มีการเจริญเติบโตเร็วประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูง ตัวเมียหนึ่งตัวให้ลูกได้ 10-15 ตัว สามารถเติบโตได้ประมาณ วันละ 0.7 กิโลกรัม โดยเฉลี่ย จึงสามารถเจริญเติบโตมีน้ำหนักสูงถึง 100 กิโลกรัมเลยทีเดียว ระยะเวลาในการเลี้ยงจะอยู่ที่ประมาณ 5-6 เดือน และซากที่ได้ก็มีคุณภาพดี มันน้อย เนื้อแดงมาก มันใต้ผิวหนังบาง สามชั้นพอเหมาะ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมาก  เนื่องด้วยคุณสมบัติดังกล่าวสุกรพันธุ์นี้จึงนิยมนำมาเป็นพ่อแม่พันธุ์สำหรับผลิตสุกรพันธุ์ลูกผสมเลี้ยงเป็นสุกรขุน ส่งตลาดนั่นเอง

ใส่ความเห็น