หญ้าพลิแคทูลั่ม

หญ้าพลิแคทูลั่ม เป็นหญ้าที่เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความสมบูรณ์น้อย หรือเรียกง่าย ๆ ว่าดินเลว  แต่ทนน้ำท่วมขัง และทนแล้งได้ ลักษณะของหญ้าพลิแคทูลั่ม

 

โดยรวมแล้วหญ้าพลิแคทูลั่มถือเป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี มีลักษณะลำต้นตั้งและเป็นกอ
การปลูกและการขยายพันธุ์ สามารถใช้เมล็ดปลูกด้วยวิธีการหว่าน ในปริมาณ 2 กิโลกรัมต่อไร่ หรืออาจเลือกวิธีการปลูกเป็นแถวด้วยวิธีการโรย   โดยเว้นระยะห่างระหว่างแถวราว 50 เซนติเมตร ส่วนเรื่องของการดูแลใส่ปุ๋ยบำรุงนั้น ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในปริมาณ 50-100 กิโลกรัมต่อไร่     และควรใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วย และหลังจากที่มีการตัดทุกครั้งควรมีการบำรุงด้วยปุ๋ยสูตร 46-0-0 ปริมาณ 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ทุกครั้งด้วย
การใช้ประโยชน์ สามารถตัดหญ้าพลิแคทูลั่ม ควรตัดครั้งแรกเมื่อต้นหญ้ามีอายุได้ 60-70 วัน โดยวิธีการตัดต้องตัดให้ต้นหญ้ามีความสูงจากพื้นดิน    ราว  10-15 เซนติเมตร หากเลือกที่จะปลูกเพื่อปล่อยให้สัตว์เข้ามาแทะเล็มในครั้งแรกนั้น ควรทำเมื่อหญ้ามีอายุได้ 70-90 และสามารถใช้เป็นระบบแทะเล็มแบบหมุนเวียนหลังจากปล่อยแทะเล็มครั้งแรกคือราว 30-45 วัน สำหรับหญ้าชนิดนี้นิยมใช้เลี้ยงโค กระบือ อาจทำเป็นหญ้าสด หญ้าหมัก หรือหญ้าแห้งให้โค    กระบือก็สามารถทำได้ทั้งสิ้น