หญ้ามูลาโต้ 2 (Mulato ll)

หญ้ามูลาโต้ 2+Mulato 2(1)

พืชอาหารสัตว์ชนิดนี้คือ หญ้ามูลาโต้ 2  ถือเป็นหญ้าที่เป็นอาหารสัตว์พันธุ์ใหม่  หญ้าชนิดนี้มีคุณภาพดี หากเทียบอัตราผลผลิตต่อไร่แล้วนั้นคิดจากน้ำหนักหญ้า

แห้งคือ 2.5-3  ตันต่อไร่ และต่อปี และมีโปรตีนสูงถึง 12-14% ข้อดีของหญ้าชนิดนี้คือปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว หรือดินทรายจัดได้
ลักษณะของหญ้ามูลาโต้ 2 นี้ คือ ใบมีขนที่อ่อนนุ่ม ลำต้นเป็นทรงพุ่ม และมีลักษณะเป็นปล้อง
วิธีการปลูกคือ ใช้เมล็ดหรือหน่อพันธุ์  หากใช้เมล็ดสามารถหว่านที่ 2 กิโลกรัมต่อไร่ หรือหากปลูกด้วยต้นกล้าควรปลูกระยะนี้คือ 50 เซนติเมตรx80 เซนติเมตร และควรปลูกช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฏาคม ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน
เรื่องของการดูแลใส่ปุ๋ยให้มีความสมบูรณ์นั้น หลังทำการปลูกได้ 2 สัปดาห์ ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ปริมาณ 25-50 กรัม/ไร่ และหลังจากมีการตัดทุกครั้งควรบำรุงต้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอก
การเก็บเกี่ยวนั้น จะสามารถตัดมาให้สัตว์กินได้เมื่อหญ้ามูลาโต้ 2 มีอายุได้ประมาณ 60 วัน และตัดใช้งานได้ครั้งต่อไปเมื่อมีอายุได้ 30-45 วัน
วิธีการตัด เราสามารถตัดโดยให้ต้นมีความสูงจากพื้นดินราว 10-15 เซนติเมตร
สัตว์ที่นิยมให้กินพืชอาหารสัตว์ชนิดนี้คือ โคนมและโคเนื้อ จะส่งผลเรื่องของการเจริญเติบโต และความสมบูรณ์ของโคแต่ละชนิดได้อย่างมาก หากเทียบกับการปล่อยให้โคกินอาหารตามธรรมชาติ