พืชอาหารสัตว์ » หญ้าอะตราตัม

หญ้าอะตราตัม

10 พฤศจิกายน 2014
8346   0

อะตราตัม1

หญ้าอะตราตัม  ถือเป็นหญ้าอีกชนิดหนึ่งที่น่าปลูกไว้เป็นพืชอาหารสัตว์ เพราะคุณสมบัติของหญ้าอะตราตัมนั้นนอกจากจะทนแล้งแล้ว ยังทนต่อน้ำท่วมขังได้ดีอีก

ด้วย  หญ้าอะตราตัมเป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี เมื่อปลูกแล้วสามารถเก็บเกี่ยวเป็นอาหารสัตว์ได้เป็นเวลานาน จึงถือได้ว่าหญ้าชนิดนี้น่าสนใจอย่างมากสำหรับอีก 1 ตัวเลือก เพื่อปลูกเป็นพืชอาหารสัตว์ ลักษณะอื่น ๆ ของหญ้าอะตราตัมนั้น คือ มีลักษณะลำต้นเป็นกอใหญ่ ใบมีลักษณะคมและกว้าง และสามารถปลูกในพื้นดินที่มีสภาพความเป็นกรดได้ หญ้าอะตราตัม ถือเป็นหญ้าที่มีการเจริญเติบโตเร็วมาก หากปล่อยให้เติบโตมากเกินไปจะทำให้ใบมีลักษณะคมตรงบริเวณขอบใบ และเนื้อสัมผัสของใบจะหยาบกระด้างค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรตัดมาใช้ประโยชน์เมื่อถึงเวลาอันสมควร
การปลูกและการขยายพันธุ์  สามารถปลูกด้วยวิธีการใช้เมล็ดอัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านหรือโรยเมล็ดเป็นแถว ๆ ห่างกัน 50 เซนติเมตร และควรดูแลบำรุงรักษาด้วยการใส่ปุ๋ยปริมาณ 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเลือกใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 แต่ควรเลือกใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วย
การใช้ประโยชน์  สำหรับหญ้าชนิดนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อโตได้ 60 วัน และตัดได้ในครั้งที่่ 2 และ 3  คือถัดไปจากครั้งแรกราว 30-40 วัน ซึ่งการตัดนั้นควรตัดให้มีความสูงจากพื้นราว 5-10 เซนติเมตร หญ้าอะตราตัมนั้นเหมาะที่จะนำมาใช้เลี้ยง โค กระบือ จะใช้เป็นอาหารในรูปแบบหญ้าสด หญ้าแห้ง หรือจะนำไปทำหญ้าหมักก็ได้เช่นกัน