หญ้าเซาท์แอฟริกันหรือ หญ้าเซตาเรีย

หญ้าเซาท์แอฟริกัน หรือในอีกชื่อหนึ่งที่หลายคนรู้จักคือ หญ้าเซตาเรีย ลักษณะของหญ้าเซตาเรียนั้นคือ เป็นหญ้าที่มีลักษณะเป็นกอทรงสูง มีความสูงราว 1.2-1.4

เมตร ใบมีลักษณะเป็นใบเกลี้ยง ยาว และเรียว ถือเป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี โคนต้นมีลักษณะเป็นโคนแบน ความยาวของใบมีขนาดราว 13-16 เซนติเมตรถือเป็นหญ้าที่มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบทวีปแอฟริกา สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ดอน

การปลูกและขยายพันธุ์ สามารถใช้เมล็ดในการปลูกได้ด้วยอัตรา 2-2.5 กิโลกรัมต่อไร่ ถือเป็นหญ้าอีกชนิดหนึ่งที่มีการติดเมล็ดดี ราคาเมล็ดพันธุ์อยู่ที่กิโลกรัมละ 120 บาทโดยประมาณ หรือหากจะใช้วิธีแยกหน่อชำก็สามารถทำได้
การใช้ประโยชน์ สำหรับหญ้าเซตาเรียนั้น สามารถปลูกเพื่อทำเป็นทุ่งให้โค กระบือ โดยปล่อยให้แทะเล็มได้ หรืออาจเก็บเกี่ยวเป็นหญ้าสด หรือนำไปทำหญ้าหมัก หรือหญ้าแห้งก็ได้ สำหรับหญ้าเซตาเรียนี้ มีโปรตีนสูงประมาณ 12 เปอร์เซนต์ จึงสามารถใช้เสริมโปรตีนร่วมกันกับอาหารสัตว์สำเร็จรูปได้