หมดสิทธิ์ วัตถุมงคลจากกระดูกสัตว์

หมดสิทธิ์ สร้างวัตถุมงคลจากกระดูกสัตว์ เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 57 นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า จากการ

ประชุมมหาเถรสมาคม ที่ประชุมได้เห็นชอบการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นไปตามความเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งได้มีการชี้แจงว่า ห้ามภิกษุนำชิ้นส่วนสัตว์ป่ามาสร้างเป็นวัตถุมงคล ทั้งในแง่ของเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสมณศักดิ์ เช่น พัดสมณศักดิ์ และได้ขอความร่วมมือ มายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขอให้มหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบแจ้งวัด พระภิกษุ สามเณร พึงระมัดระวัง หรือไม่ดำเนินการสิ่งใดที่กระทบต่อสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง จากเหตุการณ์ดังกล่าวคงทำให้เหล่าลูกศิษย์ลูกหาที่นิยมชมชอบวัตถุมงคลชนิดดังกล่าวเหล่านี้ ต้องอดเสียดายกันไปไม่น้อยเลยทีเดียว