สัตว์บก » แกะ » หลักการผสมพันธุ์แกะ

หลักการผสมพันธุ์แกะ

30 สิงหาคม 2014
2928   0

หลักการผสมพันธุ์แกะมีดังนี้คือ

1. ห้ามนำพ่อแม่มาผสมกับลูกของมันเอง

2. ห้ามนำลูกที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันมาผสมกันเอง

3. พ่อแม่พันธุ์คัดเลือกจากแกะที่มีความสมบูรณ์พันธุ์ มีการเจริญเติบโตดี มีประวัติการให้ลูกแฝดสูง

4. การจัดการด้านอาหารแกะ