หลักการผสมพันธุ์แกะ

หลักการผสมพันธุ์แกะมีดังนี้คือ

1. ห้ามนำพ่อแม่มาผสมกับลูกของมันเอง

2. ห้ามนำลูกที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันมาผสมกันเอง

3. พ่อแม่พันธุ์คัดเลือกจากแกะที่มีความสมบูรณ์พันธุ์ มีการเจริญเติบโตดี มีประวัติการให้ลูกแฝดสูง

4. การจัดการด้านอาหารแกะ

ใส่ความเห็น