หลักเกณฑ์คัดพันธุ์แพะ

ปกติแล้วแพะเพศผู้จะเป็นสัดเร็วและโตเร็วกว่าเพศเมียพอควร ส่วนในเพศเมียปกติโตช้าอยู่แล้วและหากปล่อยให้ผสมพันธุ์เร็วจะส่งผลเสีย โตช้า ดังนั้นหากมีการ

เลี้ยงรวมกันควรแยกแพะเพศผู้และเมียให้อยู่ห่างกัน เพื่อป้องกันการผสมพันธุ์ที่เร็วเกินไป

แพะเพศเมียจะแสดงอาการเป็นสัดดังนี้

  1. อวัยวะเพศบวมแดง
  2. ไม่กินอาหารกรณีที่ให้นม น้ำนมลดลงง
  3. ยอมให้แพะตัวอื่นขึ้นทับ หรืออาจขึ้นทับแพะตัวอื่น
  4. ยกหางแกว่งไปมา
  5. มีน้ำเมือกที่ปากช่องคลอด

อัตราการผสมพันธุ์ของพ่อแม่แพะที่ใช้ทำการผสมพันธุ์คือ พ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 40 ตัว ถือว่ามีอัตราสูงมากเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่น ๆ ซึ่งการทับนั้นจะทับเมื่อหลังเป็นสัดได้ราว 2-3 วัน ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ต้องดูแลเรื่องอาหาร สุขภาพก็เช่นกันต้องมีการถ่ายพยาธิด้วย หลังจากที่แม่แพะผ่านการผสมพันธุ์ติดแล้ว จะใช้เวลาอุ้มท้อง 5 เดือน และให้นมลูก 4 เดือน จนอย่านม และช่วงท้องว่างอีก 3 เดือนตั้งแต่อย่านมจนถึงผสมพันธุ์

การเลี้ยงดูแม่แพะจะใช้เวลาแบ่งเป็นช่วง ๆ ทั้งหมด 3 ช่วงคือ

  1. ช่วง 3 เดือนแรก
  2. หลังจาก 3 เดือนผ่านไป
  3. หลังคลอด

สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกนั้น การให้อาหารไม่มากมายนัก เพราะลูกในท้องยังโตไม่มาก และเมื่อผ่านช่วงอายุ 3 เดือนไปแล้ว เป็นระยะก่อนคลอด ช่วงนี้ลูกจะโตเร็ว ควรเพิ่มปริมาณอาหารให้แม่แพะมากขึ้น ช่วงสุดท้ายคือหลังคลอดแม่แพะควรได้รับอาหารสัตว์ และพืชที่คุณภาพดี และใน 2 สัปดาห์แรกควรเพิ่มอาหารข้นราว 0.2-0.5 กิโลกรัม เนื่องจากช่วงนี้แม่แพะต้องให้นมลูกด้วย ในระยะที่แม่แพะท้องแก่ควรทำการแยกมันจากฝูง จัดสรรให้อยู่ในคอก ปูด้วยฟางให้เกิดความอบอุ่นต่อไป