อัตราการปล่อยปลาช่อน

ควรปล่อยลูกปลา 40-50 ตัวต่อตารางเมตร โดยขนาดลูกปลาที่ปล่อยคือ 8-10 เซนติเมตร สำหรับการป้องกันโรคที่ติดมากับตัว

ปลาให้ใช้น้ำยา ฟอร์มาลีนใส่ลงในบ่อเลี้ยงอัตราความเข้มข้นประมาณ 3 ลิตร ต่อน้ำ 100 ตัน สำหรับวันแรกของการปล่อยปลาไม่ต้องให้อาหาร แต่ควรเริ่มให้อาหารในวันถัดไป